Pirite

Coppia di pirite drusy tondi | 1,5X0,8 cm 0,010 kg

Coppia di pirite drusy tondi

1,5X0,8 cm 0,010 kg

20,00 €

Coppia di pirite drusy tondi | 1,7X0,8 cm 0,010 kg

Coppia di pirite drusy tondi

1,7X0,8 cm 0,010 kg

20,00 €

Cuore di Pirite | 3,5X3X1 cm 0,030 kg

Cuore di Pirite

3,5X3X1 cm 0,030 kg

14,00 €

Cuore di Pirite | 3,6X3X1 cm 0,030 kg

Cuore di Pirite

3,6X3X1 cm 0,030 kg

14,00 €

Cuore di Pirite | 3,7X3,3X1 cm 0,035 kg

Cuore di Pirite

3,7X3,3X1 cm 0,035 kg

14,00 €

Cuore di Pirite | 3,8X3,2X1,5 cm 0,030 kg

Cuore di Pirite

3,8X3,2X1,5 cm 0,030 kg

14,00 €

Cuore di Pirite | 4,1X3,5X1 cm 0,035 kg

Cuore di Pirite

4,1X3,5X1 cm 0,035 kg

14,00 €

Cuore di Pirite | 4X3,1X1 cm 0,030 kg

Cuore di Pirite

4X3,1X1 cm 0,030 kg

14,00 €

Cuore di Pirite | 5,2X4,8X2,6 cm 0,145 kg

Cuore di Pirite

5,2X4,8X2,6 cm 0,145 kg

16,00 €

Cuore di Pirite | 5,5X5X2,7 cm 0,160 kg

Cuore di Pirite

5,5X5X2,7 cm 0,160 kg

18,00 €

Cuore di Pirite | 5,7X5,5X2,5 cm 0,185 kg

Cuore di Pirite

5,7X5,5X2,5 cm 0,185 kg

21,00 €

Cuore di Pirite | 6,3X6X2,7 cm 0,220 kg

Cuore di Pirite

6,3X6X2,7 cm 0,220 kg

25,00 €

Cuore di Pirite | 6,8X6X3,3 cm 0,285 kg

Cuore di Pirite

6,8X6X3,3 cm 0,285 kg

40,00 €

Cuore di Pirite | 6X5,5X2,8 cm 0,215 kg

Cuore di Pirite

6X5,5X2,8 cm 0,215 kg

24,00 €

Drusa di Pirite, Perù | 11X10,5X5 cm 0,760 kg

Drusa di Pirite, Perù

11X10,5X5 cm 0,760 kg

140,00 €

Drusa Pirite e Calcite, Perù | 6,4 x 6,9 x 5 cm, 0,178 kg

Drusa Pirite e Calcite, Perù

6,4 x 6,9 x 5 cm, 0,178 kg

30,00 €

Drusa Pirite e Quarzo | 11X9X5 cm 0,590 kg

Drusa Pirite e Quarzo

11X9X5 cm 0,590 kg

77,00 €

Drusa Pirite, Fluorite e Calcite, Perù | 6,1 x 4,8 x 2,8 cm, 0,067 kg

Drusa Pirite, Fluorite e Calcite, Perù

6,1 x 4,8 x 2,8 cm, 0,067 kg

10,00 €

Drusa Pirite, Perù | 7,2 x 6 x 4,2 cm, 0,252 kg

Drusa Pirite, Perù

7,2 x 6 x 4,2 cm, 0,252 kg

40,00 €

Drusa Quarzo e Pirite, Perù | 5,8 x 4,5 x 2,8 cm, 0,057 kg

Drusa Quarzo e Pirite, Perù

5,8 x 4,5 x 2,8 cm, 0,057 kg

15,00 €

Drusa Quarzo e Pirite, Perù | 6,7 x 4,7 x 4,5 cm, 0,099 kg

Drusa Quarzo e Pirite, Perù

6,7 x 4,7 x 4,5 cm, 0,099 kg

15,00 €

Drusa Quarzo e Pirite, Perù | 7,2 x 5,9 x 4,5 cm, 0,140 kg

Drusa Quarzo e Pirite, Perù

7,2 x 5,9 x 4,5 cm, 0,140 kg

24,00 €

Forma libera di Pirite | 4,2X3,5X6 cm 0,235 kg

Forma libera di Pirite

4,2X3,5X6 cm 0,235 kg

33,00 €

Forma libera di Pirite | 4X2,7X5,3 cm 0,150 kg

Forma libera di Pirite

4X2,7X5,3 cm 0,150 kg

21,90 €